برنامه اردوهای تیم ملی كشتی فرنگی تا پیش از برگزاری جام بین المللی یادگار امام (ره) اعلام شد.

اردوی اول این تیم از فردا در خانه كشتی آغاز می شود.

قرار بود استارت اردوی اول از روز اول آذر ماه زده شود كه به دلیل عدم ایجاد تداركات لازم، این اردو با چند روز تاخیر برگزار می شود، به همین دلیل محمد بنا كه وقفه ای ۱۰ روزه را بین اردوی اول و دوم در نظر گرفته بود، از زمان استراحت شاگردانش كاست تا اردوها طبق برنامه پیش برود.

اردوی اول در روز ۱۷ آذر ماه به پایان می رسد و فرنگی كاران مجددا از روز ۲۵ آذر تا ۹ دی در اردو خواهند بود.

اردوی سوم تیم ملی در روزهای ۲۱ دی تا ۵ بهمن برگزار می شود كه در صورت موافقت فدراسیون با حضور تیم در جام وهبی امره،‌ این اردو با سفر به تركیه به پایان می رسد.

مسابقات انتخابی جام یادگار امام نیز در روز ۱۰ بهمن ماه برگزار می شود.