سرانجام چند تن از كشتی گیران تیم عسگری محمدیان قراردادهای خود را در سازمان لیگ به ثبت رساندند تا حضور این تیم در لیگ قطعی شود.

بعد از انصراف تیم نفت و گاز مسجد سلیمان،‌ موسسه فرهنگی - ورزشی عسگری محمدیان تنها تیمی بود كه با هیچ كشتی گیری قرارداد نبسته بود.

در حالی كه تنها یك هفته به آغاز لیگ باقی مانده، این تیم با هفت كشتی گیر در محل سازمان لیگ قرارداد بست.

پیروز رودپشتی، ابراهیم نصیری، مهران خانلری، سجاد ذبیحی، ایمان گوران، اباذر باكری و محسن كاظمی نفراتی بودند كه امروز با این تیم قرارداد بستند.

تیم عسگری محمدیان كه قصد دارد با تركیبی جوان در لیگ برتر شركت كند در گروه A با تیم های صنایع و معادن همدان، راه آهن مشهد، گاز مازندران، KSB كلاردشت و نیروی زمینی ارتش هم گروه است.