مربی سابق تیم ملی كشتی فرنگی گفت: با توجه به خودمحوری بعضی از مربیان، باید كادر فنی تیم ملی را برای مدت ۲ سال انتخاب كرد.

عبدالكریم كاكاحاجی اظهار داشت: بعد از هر دوره ای كه تغییری در كار ایجاد می شود، چون ظرفیت مربیان از نظر علمی چندان بالا نیست و در زمینه كاری نیز خودمحور بوده اند تیم های ملی آسیب می بینند. باید بعد از سپری شدن ۲ سال، مربیان براساس سیستم تغییر كنند.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده كه مربیان بزرگ هیچ گاه برای همكاری با هم به توافق نمی رسند. اگر سیستمی وجود داشت كه برای انتخاب مربیان مدارك آكادمیك و فنی مد نظر قرار می گرفت می توانستیم به نتایج بهتری دست پیدا كنیم.

وی با اشاره به انتخاب همكاران محمد بنا تاكید كرد: بنا عاشق خدمت كردن است كه باید از او در راستای اجرای برنامه هایش حمایت شود. كاملا مشخص بود كه بنا دوباره از جمشید خیرآبادی، ناصر نوربخش و ایرج قلاوند در كارش استفاده می كند. حتی به نظر می رسد علیرضا لرستانی و حسین گلابی نیز به همكاران او اضافه شوند.

این مربی خوزستانی گفت:‌ به هر حال هر سرمربی ای از كسانی كه ارتباط بهتری با آنها دارد استفاده می كند. بنا مربی خوبی است كه باید از وی حمایت شود.