مدعی وزن ۶۰ كیلوی تیم ملی كشتی فرنگی گفت: با وجود عدم دعوت به اردو، خود را برای شركت در مسابقات انتخابی تیم ملی آماده می كنم.

حمید باوفا در رابطه با عدم دعوتش به اردوی اول تیم ملی اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی كشتی فرنگی ایران شركت نداشتم. فكر می كنم به همین دلیل به اردو دعوت نشده ام. با این حال خود را برای شركت در مسابقات انتخابی تیم ملی آماده می كنم تا با درخشش در این رقابت ها، بتوانم به اردوی تیم ملی راه پیدا كنم.

وی تاكید كرد: فعلا كارهای عقب افتاده ام را انجام می دهم. حضور در اردوهای تیم ملی در گذشته، مرا از درس و دانشگاه عقب انداخته است كه باید به آن سر و سامانی بدهم. البته از تمرین هم غافل نیستم.

باوفا كه در مسابقات گزینشی المپیك از دستیابی به سهمیه وزن ۶۰ كیلو بازماند، در مورد تمریناتش تصریح كرد: در مشهد تمرین می كنم. اگر رقابت های لیگ برتر برگزار شود حتما در این مسابقات شركت خواهم كرد. در این خصوص تیم های جنوبی با من صحبت كرده اند.