نایب قهرمان كشتی فرنگی دنیا در سال ۲۰۰۵ گفت: ۱۲ سال است در مسابقات داخلی نباخته‌ام؛ اما به اردو دعوت نشده‌ام.

علی اشكانی با ابراز تعجب از عدم دعوت به اردوی آماده سازی تیم ملی اظهار داشت: ناراحتم كه باز هم نامم از قلم افتاده است. شاید جریانی وجود دارد كه از آن بی‌خبرم. نمی دانم ملی پوشان با چه معیاری به اردو دعوت می شوند كه از آن بی بهره هستم. من كه با كسی مشكلی ندارم كه به واسطه آن به اردو دعوت نشوم.

وی تصریح كرد: ۱۲ سال است كه به استثنای لیگ كه كشتی گیران در آن با آمادگی كامل شركت نمی كنند، در ایران به هیچ حریفی نباخته ام. شاید به همین دلیل مربیان نیازی ندیده اند برای حضور در اردوی اول از من دعوت كنند. باید از مربیان تیم ملی دلیل این كار را پرسید چون برای من نیز جای سوال دارد.

اشكانی افزود: كسانی كه جایگزین من در ۶۰ كیلو شدند در هیچ میدانی نتوانستند نتیجه بگیرند.

ملی پوش سابق اردبیلی تیم ملی فرنگی خاطر نشان ساخت: محمد بنا را به عنوان یك مربی فهیم، كاربلد و كاردان قبول دارم. حتما با او تماس خواهم گرفت تا از علت عدم دعوتم به اردو جویا شوم.