قاسم روبین به ترجمه‌هایی در حوزه‌ی داستان، نقد سینمایی و نقاشی مشغول است. روبین در حال حاضر، ترجمه‌ی كتابی را درباره‌ی نقاشی اواخر دوره‌ی امپرسیونیست‌ها از یك نویسنده‌ی فرانسوی در دست و ترجمه‌ی كتابی را درباره‌ی نقد سینمایی از پاسكال بونیتزر در حال اتمام دارد.

او همچنین كتاب «هفت داستان» را با هفت داستان از هفت نویسنده‌ی معاصر فرانسه در مراحل پایانی ترجمه از فرانسه به فارسی دارد.

قاسم روبین متولد اول آذرماه سال ۱۳۲۳ در قزوین است كه فعالیت ترجمه‌ی خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز كرده است.

ترجمه‌ی آثاری از مارگریت دوراس، «ماندگار» آلن رب گریه، «همان عشق» یان آندره‌آ، «فروید»، فیلم‌نامه‌ای از ژان پل سارتر، و «موج نو سینمای فرانسه»، از دیگر ترجمه‌های منتشرشده‌ی قاسم روبین هستند.