معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینكه روزانه از سهم گاز مصرفی نیروگاه‌ها كاسته و به سهم گازوئیل اضافه می‌شود گفت: وضعیت كنونی مصرف برق در شبكه سراسری كاملا غیرمنطقی، غیر طبیعی و نگران‌كننده است.

عباس علی‌آبادی افزود: موضوعی كه بنده بر آن تاكید دارم این است كه مصرف برق باید كنترل شود چرا كه میزان مصرف انرژی در كشور بیش از اندازه و استانداردهای جهانی است.

وی ادامه داد: وضعیت كنونی مصرف برق در حال حاضر در شبكه سراسری برق كاملا غیرمنطقی، غیرطبیعی و نگران كننده است كه به لحاظ اقتصادی به كشور صدمه وارد می كند.

● درك اسراف انرژی برای آیندگان سخت است

علی‌آبادی گفت: انرژی موجود در كشور به طور قابل توجهی در حال اسراف است و تحمل آن برای كشور مشكل خواهد بود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: درك اسراف انرژی و برق در كشور برای آیندگان سخت خواهد بود چرا كه آنها در آینده همواره این سوال را مطرح خواهند كرد كه این نسل كنونی چرا انرژی را بیش از حد مصرف كرده است.

● عدم پاسخگویی منابع كشور در دراز‌مدت به مصرف بالای انرژی

علی‌آبادی اظهار داشت: منابع كشور در درازمدت با روند كنونی مصرف انرژی نمی‌تواند پاسخگوی این هزینه بالا باشد یعنی اگر رشد مصرف انرژی این گونه ادامه یابد چند سال دیگر با مشكل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: مصرف انرژی و به خصوص برق به معنای توسعه آن كشور محسوب می‌شود اما در ایران مصرف‌ انرژی تنها به معنای توسعه نیست و اسراف هم در كنار آن مطرح است.

وی خاطرنشان كرد: ایران در مقایسه با كشورهای توسعه یافته، انرژی بیشتری مصرف می‌كند اما در رقابت با توسعه یافتگی بازنده خواهد شد.

● تولید برق با سوخت مایع ۶ برابر نیروگاههای آبی

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق با بیان اینكه در حال حاضر استفاده از ذخایر سوخت نیروگاهی افزایش یافته گفت: قیمت تولید برق به وسیله سوخت مایع ۶ برابر قیمت تولید برق از نیروگاه‌های برق آبی است.

وی افزود: از هر یك لیتر گازوئیل ۵۰۰ تومانی حدود ۳ كیلو وات ساعت برق تولید می‌‌شود.

وی ادامه داد: قیمت تولید هر كیلووات ساعت برق ۱۹۰ تومان است اما مردم هزینه به مراتب كمتری را برای آن پرداخت می‌كنند.

● طرح تحول اقتصادی گامی برای جلوگیری از اسراف انرژی

علی‌آبادی تاكید كرد: دولت در طرح تحول اقتصادی به نحوی برنامه ریزی كرده است كه از اسراف انرژی و به خصوص برق جلوگیری شود.

● مخازن نیروگاه ها پر است

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق در خصوص میزان ذخیره سوخت نیروگاه‌ها گفت: در حال حاضر مخازن سوخت نیروگاه ۱۰۰ درصد پر است و مشكلی نیز وجود ندارد اما افزایش سرعت مصرف انرژی ما را در این زمینه نگران كرده است.

علی‌آبادی افزود: حجم مخازن نیروگاه ها امسال افزایش یافته است اما چون تحویل گاز به نیروگاه‌ها به دلیل اولویت داشتن واحد‌های مسكونی كاهش یافته مجبور به استفاده از سوخت گازوئیل شده‌ایم.

وی تاكید كرد: در حال حاضر با سرعت بسیار بالا داریم به سمت مصرف سوخت گازوئیل می‌رویم به طوریكه سهم گاز مصرفی نیروگاه‌ها روزانه در حال كاهش است.