كشتی گیر وزن ۹۶ كیلوی مازندران گفت: بعد از كسب مدال در جوانان جهان، به دستیابی به دوبنده تیم ملی بزرگسالان فكر می كنم.

كمیل قاسمی اظهار داشت: در حال حاضر ۹۶ كیلوهای ایران در یك سطح قرار دارند و هر فردی كه بیشتر تلاش كند می تواند صاحب این وزن شود. من نیز از این قاعده مستثنی نیستم و دوست دارم در مسابقات جهانی ۲۰۰۹ دانمارك شركت داشته باشم.

وی تاكید كرد: اگر بتوانم در جام بین المللی آذربایجان حضور پیدا كنم لیگ دومین میدانی است كه بعد از مسابقات جهانی جوانان پشت سر خواهم گذاشت. در جام تختی نیز حتما روی تشك می روم.

نفر سوم رقابت های جهانی ۲۰۰۸ جوانان خاطر نشان ساخت: بعد از مسابقات جهانی تمرینم را پس از چند روز استراحت پیگیری كردم تا وقفه ای در انتقالم از جوانان به رده سنی بزرگسالان ایجاد نشود. هم اكنون در شرایط خوبی قرار دارم و هر جا كه مربیان در نظر بگیرند كشتی خواهم گرفت.