كشتی گیر اوكراینی به دلیل مصدومیت در لیگ برتر كشتی آزاد ایران حضور نخواهد یافت.

ابراگیم آلداتوف و آندری استادنیك ۲ كشتی گیری بودند كه برای حضور در لیگ برتر مد نظر باشگاه راه آهن مشهد قرار داشتند.

از مدت ها پیش مذاكره راه آهن با این ۲ كشتی گیر آغاز و حضور آنها پیش از هر كشتی گیر خارجی دیگر در ایران قطعی شد.

این در حالی بود كه گرادی ها نیز به دنبال جذب استادنیك بودند؛ اما راه آهنی ها در این امر موفق تر عمل كردند.

با وجود ایجاد توافق كامل بین طرفین، استادنیك بعد از جام بین المللی زسكا، در حین تمرین دچار پارگی از ناحیه مینیسك زانو شده و روانه بیمارستان شد.

به گفته پزشك، او تا پایان دور رفت لیگ برتر قادر به همراهی راه آهن نخواهد بود.

به همین دلیل امیر توكلیان از جذب وی منصرف شده و به زودی كشتی گیر خارجی دیگری را جایگزین استادنیك خواهد كرد.