با وجودی كه قرار بود تیم مازندران این هفته در جام داغستان شركت كند، این مسابقات به تعویق افتاد.

در پی عقد تفاهم نامه ورزشی بین مازندران و داغستان، این ایالت از نوجوانان كشتی آزاد مازندران برای شركت در تورنمنتی بین المللی دعوت به عمل آورد.

قرار بود این تیم در هفته جاری عازم داغستان شده و در روزهای شنبه و یكشنبه هفته آینده به مصاف حریفان برود.

با این حال عبدالبیكوف نایب رئیس فدراسیون كشتی داغستان و رئیس باشگاه علی یف طی نامه ای از به تعویق افتادن این مسابقات خبر داد.

برگزاری این مسابقات به روز ۲۲ آذر ماه موكول شده است.