دارنده مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۰۶ گوآنگ ژو برای شركت در رقابت های لیگ برتر با تیم كشتی گراد تهران قرارداد بست.

در حالی كه لیگ برتر ۸۷ دهه دوم آذر ماه با شركت ۱۲ تیم آغاز خواهد شد روز گذشته چند قرارداد دیگر نیز در محل سازمان لیگ به ثبت رسید.

تیم گراد كه با كادر فنی قوی و تداركاتی وسیع در لیگ شركت كرده بعد از سعید ابراهیمی،‌ سهمیه دومین كشتی گیر ملی پوش خود را به فردین معصومی در ۱۲۰ كیلو اختصاص داد.

این تیم محمد رضایی را نیز جذب كرد.

اباذر اسلامی به جمع نفرات راه‌آهن مشهد اضافه شد.

حسین مصطفی زاده با تیم KSB كلاردشت و هادی كورگانی نیز با تیم نیروی زمینی ارتش قراردادهای خود را به امضا رساندند.

ایوب بهتاج هم به عنوان مربی با تیم صنایع و معادن استان همدان قرارداد بست.