۲ تن از كشتی گیران تیم های منتخب تهران و صدرای زیرآب مازندران از سفر به آذربایجان بازماندند و تلاش برای حل مشكل همچنان ادامه دارد.

در حالی كه مراسم وزن كشی جام بین المللی آذربایجان بعدازظهر فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد، تیم های منتخب تهران و صدرای زیرآب صبح امروز روانه این كشور شدند.

به دلیل عدم حل مشكل خروجی، كمیل قاسمی ۹۶ كیلوی تیم صدرا و حسن رحیمی ۵۵ كیلوی تیم تهران نتوانستند عازم گنجه آذربایجان شوند.

به گفته هیئت كشتی تهران و مازندران این ۲ كشتی گیر صبح فردا راهی گنجه خواهند شد.

این تورنمنت بین المللی روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار می شود.