شش كشتی گیر جدید بعد از برگزاری مسابقه انتخابی با تیم صدرای زیرآب مازندران قرارداد بستند.

با حضور نماینده سازمان لیگ در زیرآب، قرارداد شش كشتی گیر دیگر نیز با تیم صدرا به ثبت رسید.

صدرایی ها برای تكمیل تیم خود چند مسابقه انتخابی برگزار كردند كه در نهایت علی گلی در ۵۵ كیلو، احمد امیریان در ۶۰ كیلو، مرتضی رضایی و مرتضی گودرزی در ۶۶ كیلو، جعفر شمس در ۹۶ كیلو و روح ا... حق شناس در ۱۲۰ كیلو به عضویت این تیم درآمدند.

پیش از این نیز عباس دباغی،‌ مصطفی دامادی، عباس گلی، سعید داداشپور،‌ مرتضی رحمت زاده، سعید توكل، مهدی صادق نژاد، سعید نیستانی،‌ یزدانی، كمیل قاسمی و سیداحمد رسولی با صدرا قرارداد بسته بودند.

پیش از این صدرایی ها گئورگی گوگچلیدزه در ۹۶ كیلو و بختیار احمداف در ۱۲۰ كیلو را برای عقد قرارداد مد نظر داشتند كه تصمیم گرفته اند به جای گوگچلیدزه، كشتی گیری در وزن ۶۰ كیلو را جذب كنند.

این تیم برای شركت در جام آذربایجان صبح روز یكشنبه ۳ آذر راهی گنجه خواهد شد.