حسین رنگرز و جواد دماوندی از كشتی گیران شاخصی هستند كه برای شركت در لیگ برتر ۸۷ با تیم رویان كلاردشت قرارداد بستند.

روز گذشته (جمعه) كشتی گیران تیم K.S.B در حضور نماینده سازمان لیگ قراردادهای خود را به ثبت رساندند.

حسین رنگرز در ۵۵ كیلو، محسن پورصادق و مهدی بابایی جعفری در ۶۰ كیلو، مهدی سهرابی و احمد باباپور در ۶۶ كیلو، فردوس خزایی، مهدی اولیایی نژاد و رسول شیخی در ۷۴ كیلو، سعید براری، محمد قاسم زاده و آرش اسدیان در ۸۴ كیلو، رسول توكلی، هادی جانبازی و سیدمیثم حسینی در ۹۶ كیلو و جواد دماوندی و نقی توكلی در ۱۲۰ كیلو ۱۶ كشتی گیری بودند كه با نماینده كلاردشت قرارداد بستند.

مهدی نیك منش سرمربیگری این تیم را بر عهده دارد و فرامرز منصوری، حمید صمدنژاد و رضا سلطانی (بدنساز) نیز در كادر فنی این تیم حضور دارند.