معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: با توجه به خشكسالی در تابستان گذشته و كاهش بارندگی، ذخایر كنونی آب كشور ۳۰ درصد پایین‌تر از ذخایر سال گذشته است.

محمدرضا عطارزاده در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت: با توجه به كاهش بارندگی و خشكسالی امسال هم‌اكنون میزان ذخایر آبی كشور نسبت به ذخایر آبی در سال گذشته با كاهش ۳۰ درصدی روبرو است كه این مسئله اجازه ورود نیروگاه‌های برق آبی كه به دلیل خشكسالی از مدار خارج شده بودند را نمی‌دهد.

وی در ادامه پیرامون وضعیت آب تهران گفت: خوشبختانه با كنترل مدیریتی كه بر روی ذخایر آبی تهران انجام گرفته این ذخایر در شرایطی نیست كه در این باره نگرانی داشته باشیم.

عطارزاده همچنین تأكید كرد: مصرف بهینه آب می‌تواند ارتقای كیفیت به دنبال داشته باشد و تأكید ما به مردم جهت كنترل مصرف در راستای ارائه آب با كیفیت بالاتر است.