مدیرعامل شركت توانیر با بیان اینكه امیدواریم با همكاری وزارت نفت سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها به موقع تأمین شود گفت: وزارت نیرو در نظر دارد تا یك میلیون متر مكعب مخازن جدید نیروگاهی برای سال آینده احداث كند.

محمد بهزاد گفت: بیش از ۸۰۰ هزار متر مكعب به ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه‌ها افزوده شده است بنابراین امیدواریم با همكاری وزارت نفت و وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در فصل زمستان به موقع تأمین و مشكلی از بابت كمبود سوخت نیروگاه ایجاد نشود.

بهزاد در خصوص برنامه كاهش اتلاف انرژی در شبكه توزیع برق افزود:از جمله برنامه های وزارت نیرو در بخش برق ، كاهش تلفات انرژی در شبكه توزیع است كه طبق برنامه سعی بر این است تا پیك تابستان سال ۸۸ به میزان حدود ۲ درصد تلفات انرژی برق در شبكه توزیع كاهش یابد.

وی با اشاره به اینكه باید بازده نیروگاه های حرارتی كشور افزایش یابد گفت:صنعت برق پس از پشت سر گذاشتن تابستان امسال برای مقابله با مشكلات تامین برق در زمستان سال جاری و تابستان سال آینده پیش بینی های لازم را انجام داده است.

بهزاد ادامه داد:برنامه وزارت نیرو برای وارد مدار كردن نیروگاههای جدید به شبكه برق تا زمان پیك مصرف این است كه تا سال آینده ۳ هزار مگاوات برق وارد مدار كند.

مدیرعامل شركت توانیر گفت: براساس پیش بینی های انجام شده پیك بار تابستان سال آینده حدود ۴۱ هزار مگاوات برآورده شده است كه با برنامه ریزی صحیح و منطقی می توان مشكلات را برطرف كرد.