مدیرعامل شركت منابع آب ایران گفت: منابع آب سدهای كشور هم اكنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد كمتر است. ستار محمودی افزود: سال گذشته حجم آب ذخیره شده در پشت سدها ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمكعب بود كه امسال این رقم به ۵/۹ میلیارد متر مكعب كاهش یافته است. وی با اشاره به ریزش های جوی كه در یك ماه اخیر صورت گرفته است ، گفت: ریزش های جوی كه در پاییز انجام می شود، صرف تغذیه زمین می گردد و تاثیر مثبتی در افزایش ذخیره آب سدها ندارد. مشاور وزیر نیرو در ادامه اظهار داشت: امسال نیز مانند سال گذشته برنامه ریزی ما مبتنی بر صرفه جویی در زمینه آب است و مردم نیز باید شیوه های مصرف همراه با صرفه جویی را مانند گذشته دنبال كنند. محمودی در ادامه گفت: سال آبی گذشته (مهر ۸۶ تا پایان شهریور ۸۷) یكی از سال هایی بود كه كمترین میزان بارندگی را در ۴۰ سال گذشته در كشور داشتیم. مشاور وزیر نیرو در مورد صادرات آب به كویت گفت: این موضوع توسط وزارت نیرو دنبال می شود كه اكنون مسكوت مانده است. مدیر عامل شركت منابع آب ایران از اتمام طرح آبرسانی از سد دوستی به شهر مشهد تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: هدف این طرح تامین یك میلیون متر مكعب آب برای شهر مشهد است. به گزارش ایرنا، مشاور وزیر نیرو در خصوص طرح بارور كردن ابرها گفت: بارور كردن ابرها یك طرح پژوهشی است و طرح عملیاتی و صنعتی نیست ، پیشتر فقط در یزد اجرا می شد . اما اكنون دامنه این طرح پژوهشی را به استان های گیلان و مازندران تعمیم داده ایم و امسال نیز برنامه داریم در استان های مركزی، قم و تهران به صورت پابلوت اجرا شود. وی در پایان گفت : منابع خوبی برای طرح باروركردن ابرها پیش بینی شده كه از محل اعتبارات عمومی دولت تامین می شود و امسال ۲۰ میلیارد ریال به این طرح ها اختصاص یافته است.