با وجودی اعلام قبلی،‌ اردوی تیم ملی كشتی فرنگی فرنگی چند روز به تعویق افتاد.

محمد بنا سرمربی جدید تیم ملی در نظر داشت استارت آغاز اردوی تیمش را از روز جمعه اول آذر ماه بزند تا از وضعیت جسمی و روحی فرنگی كاران بعد از بازی های المپیك آگاهی یابد.

با این وجود این امر چند روزی به تعویق افتاد.

در این رابطه ناصر نوربخش به فارس گفت: به دلیل عدم ایجاد تداركات لازم از جمله خوابگاه و تغذیه قرار شد چند روز دیرتر اردو را آغاز كنیم. احتمالا در هفته آینده اردو را برگزار خواهیم كرد.

برای شركت در اردوی اول از ۴۲ كشتی گیر دعوت به عمل آمده است.

اردونشینان را نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی كشتی فرنگی ایران، ملی پوشان اعزامی به بازی های المپیك، نفرات اول تیم های جوانان و امید تشكیل می دهند.