ایران با یكی از شمالی ترین كشورهای آفریقایی كه بیش از هزار و ۴۰۰ كیلومتر از سواحل دریای مدیترانه را به خود اختصاص داده است در حوزه آب همكاری می كند؛ صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش آب و سدسازی. وزیر نیرو با اشاره به اقدامات مثبت ایران برای مهار آبهای كشور و ایجاد شبكه های آب شهری و روستایی گفت: ایران سالانه ۵ میلیارد دلار در صنعت آب سرمایه گذاری می كند. به گزارش مهر، پرویز فتاح در خصوص امضای یادداشت تفاهم با وزیر آب الجزایر گفت: ایران سالانه ۵ میلیارد دلار در صنعت آب سرمایه گذاریمی كند و در این صنعت به خودكفایی رسیده است در حالی كه الجزایر در اغلب موارد این صنعت وارد كننده است، بنابراین از نظر فناوریها و تجهیزات نیز می توان با بهره گیری از ظرفیتها و توافقات انجام شده گامهای خوبی برای گسترش همكاری های صنعت آب میان دو كشور برداشت.

وزیر نیرو گفت: ایران تاكنون در الجزایر نمایشگاههایی را در بخش فناوری آب و برق برگزار كرده، ضمن اینكه تأسیس دفتر شركتهای مشاور، شركت در برخی مناقصات و برنده شدن در آن نیز از جمله دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این كشور است.

وی تصریح كرد: شركتهای ایرانی فعالیتهایی را برای حضور در پروژه های صنعت آب الجزایر شروع كرده اند كه البته مسائل بانكی و مالی مانع از پیشرفت چشمگیر آنها شده كه امید می رود این مسائل بزودی میان دو كشور حل شده و ایران در عرصه صنعت آب الجزایر حضور جدی تری یابد.وی تصریح كرد: دو كشور می توانند در زمینه نگهداری و ساخت سد، آب شیرین كن، آب كشاورزی و شهری همكاریهای مطلوبی با هم داشته باشند. همچنین «عبدالملك سلال»، وزیر آب الجزایر نیز با اشاره به خواسته های دو كشور برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خاطرنشان كرد: ایران و الجزایر توافق كرده اند كه گامهای مهمی را در جهت توسعه روابط و انجام طرحهای مشترك و احداث سدها بردارند. این درحالی است كه مذاكرات مقامات سیاسی دو كشور نشانگر عمق روابط میان ایران و الجزایر است.

● تحرك به واگذاری نیرو گاه ها

سید پرویز فتاح وزیر نیرو همچنین دیروز در حاشیه بازدیدش از نمایشگاه مطبوعات و غرفه «ایران» با اشاره به واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی گفت: در این زمینه خیلی جلو رفته ایم و همه مراحل در شورای نگهبان و دولت طی شده است. وی با بیان این كه تا دو سه ماه گذشته طبق قوانین فقط می توانستیم برای واگذاری نیروگاه ها در بورس شركت كنیم، تصریح كرد: از آنجا كه شرایط بورس در دنیا نوساناتی پیدا كرده و تعداد نیروگاه ها بسیار بالاست، لذا دولت مجوز داد كه به روش مزایده نیروگاه ها را بفروشیم.

او تصریح كرد: عده ای درخواست خرید نیروگاه ها را داشتند؛ بر این اساس به جای این كه در بورس نیروگاه ها خریداری شود، دولت مجوز داده كه آنها را به صورت مزایده بفروشیم.

وزیر نیرو با بیان این كه حجم ارزش واگذاری نیروگاه ها عدد بسیار بالایی است، خاطرنشان كرد: امیدواریم تا چهار ماه آینده اخبار خوبی از نظر واگذاری ها به مردم بدهیم تا بقیه هم برای خرید نیروگاه ها مشتاق شوند.

وی با اشاره به تعیین آیین نامه مزایده واگذاری نیروگاه ها گفت: یك یا دو نیروگاه در مرحله واگذاری است، ولی هنوز قطعی نشده است.

به گفته فتاح، در این واگذار ی ها به بخش خصوصی موانعی وجود دارد كه امید است این مقاومت ها شكسته شود. البته باید بپذیریم كه كار سختی است و این كار به صورت تمرینی انجام می شود و امید است در واگذاری های دوم و سوم این روند روان تر شود.

● وام جدید بانك جهانی به ایران

فتاح همچنین افزود: بانك جهانی تاكنون ۳۵۰ میلیون دلار وام برای طرح های فاضلاب ایران اختصاص داده كه این طرح ها با موفقیت در حال اجرا است. به گفته وزیر نیرو ، جمهوری اسلامی ایران نیز تعهدات ریالی خود را در قبال طرح های مذكور به نحو احسن پرداخت كرده و بانك جهانی از عملكرد وزارت نیرو در این زمینه راضی است. وی در خاتمه افزود: با توجه به پیشرفت خوب عملیات اجرایی طرح ها در ایران، بانك جهانی می خواهد برای توسعه شبكه بهداشتی دفع فاضلاب در برخی استان های كشور ، وام های جدیدی در اختیار ایران قرار دهد.