تیم دانشگاه آزاد اسلامی كه در فصل گذشته نماینده استان تهران بود، امسال در كرمانشاه به تیمداری خواهد پرداخت.

این تیم عنوان قهرمانی لیگ برتر كشتی آزاد را در سال ۸۵ به خود اختصاص داد؛‌ اما با وجود پیگیری های تقی اكبرنژاد در جذب كشتی گیران شاخص، این تیم در آستانه مسابقات از شركت در لیگ انصراف داد.

با این حال دانشگاه آزاد یكی از هشت تیمی بود كه در رقابت های كشتی فرنگی فصل گذشته روی تشك رفت و در نهایت نیز به مقام قهرمانی دست یافت.

قرار بود بعد از پایان جام باشگاه های آسیا كه با قهرمانی این تیم همراه بود تكلیف دانشگاهی ها برای حضور در لیگ مشخص شود.

در این رابطه شنیده می شود دانشگاه آزاد امسال با حمایت و نام كرمانشاه در لیگ تیمداری خواهد كرد.

این خبر را هاشم درویشی رئیس هیئت كشتی استان كرمانشاه تایید كرد گفت: با حمایت قدرتی، دانشگاه آزاد اسلامی كرمانشاه در لیگ شركت خواهد كرد.