مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهری استان قزوین گفت: این استان دارای یكهزار و ۶۰۰ كیلومتر شبكه آبرسانی است كه ۴۶۰ كیلومتر‌ آن نیاز به بازسازی دارد.

احمد مظفری افزود: بازسازی شبكه آب شهری فرسوده این استان به ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به كاهش دو متر مكعبی میانگین مصرف ماهانه آب قزوین گفت: براساس استانداردهای منطقه‌ای، میانگین مصرف ماهانه‌ آب برای هر خانوار چهار نفره ۲۰ مترمكعب است.

مظفری به مصرف ۹۲ درصدی منابع آب در بخش كشاورزی اشاره كرد و بیان داشت: متاسفانه ۴۸ درصد از مشتركین استان در بخش آب شرب شهری بالاتر از میزان الگوی مصرف آب استفاده می‌كنند.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهری استان قزوین تعداد مشتركان آب شهری استان را ۱۸۰ هزار خانوار اعلام كرد و گفت: تا پایان سال‌جاری ۲۲ حلقه چاه آب شرب به همراه ۱۰ ایستگاه پمپا‌ژ آب و ۶۳ هزار متر مكعب مخزن به ظرفیت آب شهری اضافه خواهد شد.

وی از اجرای ۳۰۰ كیلومتر شبكه فاضلاب شهری تا پایان سال ۸۶ در استان قزوین خبر داد و اضافه كرد: ۷۰ كیلومتر در شبكه فاضلاب نیز تا پایان سال‌جاری اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال انجام خواهد شد.

مظفری گفت: در حال حاضر برای ۳۲ هزار مشترك شبكه فاضلاب ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری این میزان به ۵۰ هزار مشترك افزایش یابد.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهری استان قزوین در ادامه با اشاره به خروج ۱۰ حلقه چاه از چرخه آبی استان اظهار داشت: باتوجه به آزمایش‌‌های انجام شده به دلیل كاهش كیفیت آب و افزایش میزان نیترات آن تعداد ۱۰ حلقه چاه از چرخه آبی استان خارج شده است.