رئیس هیئت كشتی استان خوزستان گفت: از حضور دوباره محمد بنا در تیم ملی فرنگی استقبال می كنیم و امید به روزهای بهتر داریم.

عبدالرسول ممتازاناظهار داشت: در فضایی كه موجود بود بكارگیری بنا را برای تیم ملی مثبت ارزیابی می كنم و امیدوارم روزهای بهتری در انتظار كشتی فرنگی باشد.

وی تاكید كرد: در شرایط جدید شاید ما هم بتوانیم نیروهای بیشتری از خوزستان در تیم های ملی رده های سنی مختلف ببینیم. به هر حال ما در امر سازندگی نمونه هستیم و طبیعی است كه بیش از این از مربیان مان استفاده شود.

ممتازان در مورد تعامل این هیئت با فدراسیون كشتی خاطر نشان ساخت: ما همواره با فدراسیون كشتی تعامل داشته و ارتباط مان با آنها نزدیك بوده است. ما براساس سیر منطقی به كارمان ادامه می دهیم و افت و خیز زیادی در ارتباط مان وجود نداشته است. البته فدراسیون های ورزشی می توانند گاهی به كارمان رونق بیشتری بدهند و گاهی نیز كار ما را محدود كنند.

رئیس هیئت كشتی استان خوزستان تاكید كرد: مسابقات تیم به تیم رده های سنی مختلف با تیم های دیگر استان ها را در دستور كار خود قرار داده ایم. علاوه بر لیگ استانی،‌ قصد شركت در لیگ برتر فرنگی را داریم. تیم های مجید اندیمشك و تعاونی اعتباری كامیاب از استان در این مسابقات شركت می كنند. تركیب تیم اندیمشك را اغلب نفرات تیم راه آهن كه در لیگ فصل گذشته حضور داشتند تشكیل می دهند. همچنین از قهرمانان خوزستانی مسابقات قهرمانی ایران در تیم ها استفاده می شود.