مدیرعامل تیم رویان كلاردشت گفت: هدف ما از سرمایه گذاری در كشتی، شناسایی مهره های توانمند داخلی است به همین دلیل نیازی به یار خارجی نداریم.

علی دادو اظهار داشت: وقتی در جلسه سازمان لیگ نماینده داشته ایم یعنی این كه حضورمان در لیگ برتر قطعی است و با بودجه مشخصی در این رقابت ها حضور پیدا خواهیم كرد. هدف ما جذب سرمایه های كشتی است. به همین دلیل تحویل قهرمان را به عقد قرارداد با نفرات شاخص ترجیح می دهیم.

وی تاكید كرد: كلاردشت به این دلیل كه در انتهای استان مازندران و ابتدای گیلان واقع شده در برخی زمینه ها نتوانسته به آن چه كه استحقاق دارد برسد و در خصوص ورزش رسیدگی چندانی نسبت به آن وجود ندارد.

مدیرعامل تیم كشتی رویان كلاردشت خاطر نشان ساخت: با تیم جوانی در لیگ برتر شركت می كنیم و هدایت تیم را به مهدی نیك منش سپرده ایم. انجام كار بزرگ در اندیشه است و نسبت به كسب نتایج خوب نیز ناامید نیستیم.