مهدی نیك منش كشتی گیر مازندرانی به عنوان سرمربی تیم رویان كلاردشت انتخاب شد.

رویان كلاردشت یكی از پنج تیمی است كه به نمایندگی از استان مازندران در رقابت های لیگ برتر شركت می كند.

علی دادو كه پیش از این نیز مساعدت هایی به كشتی گیران مدال آور در زمینه اهدای ملك به عنوان جایزه داشته، مدیریت این تیم را بر عهده دارد.

مهدی نیك منش سرمربیگری تیم رویان كه نام مخفف K.S.B را به سازمان لیگ اعلام كرده بر عهده دارد.

نیك منش نزدیك به ۲ ماه است كه تصمیم قطعی خود را برای خداحافظی از دنیای قهرمانی گرفته و از این پس به جای كشتی گرفتن در لیگ، در این رقابت ها به امر مربیگری خواهد پرداخت.

مذاكره شفاهی نیك منش با كشتی گیران آغاز شده است.

وی در این باره به خبرنگار فارس گفت: با وجودی كه به نظر می رسید اكثر كشتی گیران خوب قرارداد بسته اند وقتی كار خود را آغاز كردیم متوجه شدیم كه هنوز نفرات زیادی بدون قرارداد هستند كه می توان از آنها استفاده كرد.

به همین منظور روز جمعه هفته جاری تمرینی در سالن امام خمینی نور برگزار می شود تا پس از آن قرارداد با نفرات مورد نظر به امضا در آید.