معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینكه واگذاری نیروگاه‌ها تا ۲ ماه آینده اجرایی و مشكلات حل می‌شود گفت: دو واحد نیروگاهی دولتی برای مزایده و سپس واگذاری به بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شد.

عباس علی‌آبادی اظهار داشت: مشكل واگذاری نیروگاههای دولتی به بخش خصوصی تا دو ماه آینده با اجرای مزایده از سوی سازمان خصوصی سازی برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: دو واحد نیروگاهی دولتی سیكل تركیبی سهند و خلیج فارس برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت تا بزودی مزایده آن‌ها نیز انجام و مشكلات واگذاری نیروگاهها تا حدودی برطرف شود.

علی آبادی تاكید كرد: دغدغه‌ای كه به غیر از واگذاری نیروگاه‌ها وجود دارد این است كه در حال حاضر برقی كه در نیروگاهی تولید می‌شود زمانی كه می‌خواهد از یك مدیریت به مدیریت دیگر جابجا شود نگرانی‌هایی را به هر حال در برخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال كه چرا وزارت نیرو در بحث سیاستهای اصل ۴۴ كند عمل كرده است و اینكه آیا مقاومت مدیران باعث این موضوع شده اظهار داشت: به هر حال مدیران نگران این هستند كه از آنها مسوولیتی خواسته شود كه بعدا ابزار آن را نداشته باشند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: نگرانی كه در بین مدیران وجود دارد و آن این است كه اگر امروز از مدیر، برق تولید شده می‌خواهید باید ابزار آن نیز در اختیار مدیر باشد.

وی در ادامه تاكید كرد: پس اگر ابزار در اختیار فرد دیگری قرار بگیرد مدیران دچار یك سری نگرانی‌هایی نیز می‌شوند.

وی خاطرنشان كرد: سعی می‌كنیم ساز و كاری تهیه كنیم كه این نگرانی‌ها مرتفع شود چرا كه اعتقاد دارم كه باید نیروگاه‌ها را واگذار كرد.