وزیر نیرو از توافق ایران و تركیه برای سرمایه گذاری مشترك در ساخت ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید خبر داد و گفت : خطوط انتقال برق میان ایران و تركیه نیز از ۱۵۴ كیلوولت به ۲۳۰ كیلوولت ارتقا می یابد .

پرویز فتاح دیروز در دیدار با همتای تركیه ای خود در تهران با تاكید بر ضرورت سرعت بخشیدن به طرحهای مشترك آب و برق میان دو كشور گفت : براساس توافق صورت گرفته قرار بر این است كه ۶ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با سرمایه گذاری مشترك ایران و تركیه ساخته شود كه براساس توافق بخشی از این نیروگاهها در خاك ایران و بخشی نیز در خاك تركیه نزدیك ایران ساخته خواهد شد.

وزیر نیرو افزود : دلیل این تصمیم آن است كه نیروگاهها مصرف سوخت فسیلی نظیر گاز گازوئیل و مازوت دارند كه بسته به نوع نیروگاه مصرف می شود و از سوی دیگر ایران نیز باید این سوخت را تامین كند.

وی تصریح كرد : این تصمیم اتخاذ شده ولی اجرای آن به توافق دو طرف بستگی دارد تا مقدماتی را فراهم كنند البته ایران در نزدیكی مرز تركیه و در استانهای شمال غربی بخش گاز نیروگاههای را در سالهای اخیر به بهره برداری رسانده و یك راهكار این است كه بخش بخار این نیروگاهها را با توافقات و سرمایه گذاریهای مشترك میان ایران و تركیه اجرایی شود.

به گفته فتاح در این صورت برق بخش توسعه یافته به تركیه منتقل خواهد شد ضمن اینكه بخشی از این ۶ هزار مگاوات نیروگاه نیز در خاك تركیه و با توافق طرفین و با سرمایه گذاری مشترك ساخته می شود كه ایران باید سوخت آن را تامین كرده و برق آن در تركیه مصرف شود. به گزارش مهر وزیر نیرو خاطرنشان كرد : اما در بخش ساخت نیروگاههای برقابی تركیه در خاك ایران حضور دارد و اگر این توافقات اجرایی شود ایران متعهد می شود كه آن مقدار برقی كه با سرمایه گذاری تركیه تولید می شود در مرز و در یك بازه زمانی و اجرایی به تركیه منتقل كند.

وزیر نیرو ادامه داد : هم اكنون ترانزیت برق از تركمنستان به تركیه در حال انجام است ضمن اینكه توسعه خطوط انتقال برق نیز كه در سفرهای قبلی مطرح و مورد توافق واقع شده نیز به خوبی درحال اجرا است به نحوی كه خط انتقال از « بازرگان » به « دوگل بایزید » و از « خوی » به « باش قلعه » در حال اتمام است و توافقات به خوبی اجرا شده است .

به گفته فتاح خطوط انتقال هم اكنون ۱۵۴ كیلوولت است كه در آینده نزدیك تبدیل به ۲۳۰ كیلوولت می شود پستهای آن ساخته و خطوط تقویت شده است این امر باعث می شود كه ظرفیت تبادل برق از طریق این خطوط به با بالای ۱۸۰ مگاوات برسد .

وی با اشاره به توافق خود با وزیر انرژی و آب تركیه تصریح كرد : امروز نیز توافق شد كه خطوط جدیدی مطالعه و ساخته شود در این راستا شركتهای خصوصی بین دو كشور تقویت شده اند تا بتوانند در ایران و تركیه نیروگاه برق آبی یا حرارتی بسازند.

فتاح گفت : از این طریق می توان برق را بین دو كشور منتقل كرد همه این موارد توافق و امضا شده و شركتهای خصوصی دو طرف در حال اجرایی كردن موارد هستند. البته قرار بر این است كه زمان بندی از سوی كارشناسان و مسئولان دو طرف تهیه و ارائه شود تا تمام موارد توافق شده را در یك برنامه زمان بندی اجرایی كنیم .