باشگاه نفت همچنان از عدم حضور در رقابت های لیگ كشتی فرنگی سال ۸۷ خبر می دهد.

هفته گذشته سایت فدراسیون كشتی از تلاش برای حضور این تیم در لیگ خبر داده و سردار پاشایی مربی كشتی فرنگی نیز خبر مذاكره با این باشگاه را تایید كرده بود.

با این وجود مهدی علی نژاد مدیر كل تربیت بدنی وزارت نفت بار دیگر در این خصوص به فارس گفت: قصد تیمداری نداریم و هیچ خبری در این خصوص وجود ندارد. به عنوان مدیر كل تربیت بدنی نفت بنایی برای حضور در لیگ ندارم و هیچكس نیز چنین درخواستی را با ما در میان نگذاشته است. با توجه به این كه در ماه هشتم سال هستیم بودجه ها عمدتا بسته شده و بعید است كه در این شرایط كسی درخواست تیمداری كند.

وی تاكید كرد: شاید اگر مسابقات با برنامه تر برگزار می شد، حامیان مالی راحت تر در لیگ كشتی سرمایه گذاری كنند. تیم حفاری سال گذشته با فشار و پیگیری من در مسابقات شركت كرد؛ اما اتفاقاتی در لیگ افتاد كه آنها عطای كار را به لقایش بخشیدند و دیگر قصد تیمداری ندارند.