رئیس هیئت كشتی استان همدان گفت: در نشست هماهنگی سازمان لیگ،‌ مدیریت وجود نداشت و من به همین دلیل این جلسه را ترك كردم.

جلال صابریون اظهار داشت: با توجه به قطعی شدن حضور تیم صنایع و معادن در لیگ، من به عنوان نماینده این تیم در جلسه روز شنبه فدراسیون حضور یافتم؛ اما به دلیل كیفیت پایین قرعه كشی و اجرای چندباره آن، جلسه را ترك كردم.

وی تاكید كرد: قرعه كشی باید یك بار انجام شود این در حالی بود كه در جلسه سازمان لیگ، این بار سه تا چهار بار تكرار شد. اعتراض تیم ها به سخت بودن گروه شان دلیل خوبی برای تكرار قرعه كشی نیست. به دلیل وقت گیر بودن این مسئله،‌ جلسه را ترك كردم.

جلال صابریون در مورد حضور نماینده این استان در لیگ، تصریح كرد: این هفته قرارداد كشتی گیران خود را در سازمان لیگ به ثبت خواهیم رساند و در مسابقات شركت می كنیم.