فعلا افزایش قیمت در دستور كار نیست و باید ببینیم كه بودجه‌ صنعت برق در سال آینده چه مقدار خواهد بود و در طرح تحول اقتصادی چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود.

حمید چیت‌چیان - قائم مقام وزیر نیرو - با بیان این مطلب در خصوص تغییر تعرفه‌های برق با بیان مطلب فوق اظهار كرد: باید ببینیم در طرح تحول اقتصادی چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود، ولی در این طرح هدفمند كردن یارانه حامل‌های انرژی در اولویت است.

او درباره‌ مبادلات برق با كشورهای دیگر تشریح كرد: ما در منطقه‌ای قرار داریم كه برای منافع بلندمدت ناچار هستیم با كشورهای دیگر تبادل انرژی داشته باشیم. اگرچه ما صرفا صادرات نداریم و درصد وارداتمان از صادرات بیشتر است.

چیت‌چیان در پاسخ به این پرسش كه چرا با وجود پتانسیل بالا در كشور در بحث انرژی‌های تجدید‌ پذیر از كشورهای دیگر جا مانده‌ایم؟ گفت: ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدید‌پذیر در كشور بسیار كم است؛ در صورتی كه در حال حاضر كشورهایی هستند كه ۱۰ تا ۱۵ درصداز كل تولید برق‌شان از انرژی‌های تجدید‌پذیر است.

او افزود: علت این امر برمی‌گردد به یارانه‌ای كه به سوخت‌های فسیلی داده می‌شود و به انرژی‌های تجدید‌پذیر اختصاص پیدا نمی‌كند. اگر همان یارانه‌ها به انرژی‌های تجدید‌پذیر داده شود و یا هیچ یارانه‌ای برای سوخت فسیلی پرداخت نشود، این موضوع خود به خود حل می‌شود.

وی تاكید كرد: ما از نظر پتانسیل‌های صنعتی درانرژی‌های تجدید‌ناپذیر و میزان توانمندی هیچ چیزی كم نداریم.

او با اشاره به بحث خشكسالی اخیر تصریح كرد: اگر نیروگاه‌های برق‌آبی را هم جزو تجدیدشونده‌ها حساب كنیم، حدود ۱۰ درصد برق از این طریق به دست می‌آید، اما به دلایل شرایط خاص امسال كه كمبود منابع آب داشتیم، این نیروگاه‌ها نتوانستند درحد ظرفیت خود تولید كنند و این موضوع باعث بروز خاموشی شد.

قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان این‌كه باید در استفاده از تمام منابع انرژی از جمله انرژی‌های تجدید پذیر به تنوع منابع توجه كنیم، گفت: به طور مثال ما همواره می‌توانیم از باد و خورشید انرژی تولید كنیم و در حال حاضر در شهرهای شمالی، حجم زیادی زباله تولید می‌شود كه می‌تواند منبعی برای تولید برق باشد. ساخت نیروگاه‌های بادی نیز در حدود یكسال امكان‌پذیر است و مولدهای برق زیست توده را می‌توانیم در حد یك تا ۱.۵ سال احداث كنیم.

وی درباره‌ سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو اظهار كرد: در حال حاضرحدود ۶۰۰ مگاوات با بخش‌ خصوصی قرارداد بسته‌ایم و درمورد نیروگاه‌های بادی و زیست توده امضای ۳ هزار مگاوات قرارداد در دست بررسی است.

او درخصوص زمان بهره‌برداری و وارد مدار شدن این ظرفیت‌ها گفت: زمان‌بندی در این خصوص در دست وزارت نیرو نیست، بلكه مربوط به دولت و مجلس است.

وی در پایان گفت: با توجه به كاهش درجه‌ حرارات هوا و با وجود این‌كه بخشی از نیروگاه‌ها در حال تعمیر هستند، ظرفیت تولید جوابگوی مصرف است.