اولین و بزرگترین نیروگاه خصوصی كشور روزانه ۷۰۰ مگاوات برق تولید و به شبكه برق ارسال می كند.

اولین و بزرگترین نیروگاه خصوصی كشور كه به روش B.O.O (ساخت،راه اندازی،مالكیت) به اجرا درآمده است در اواخر سال ۸۵ با شبكه سراسری برق سنكرون شده و در حال حاضر روزانه ۳ واحد ۲۳۵ مگاواتی آن در حال تولید برق هستند.

نیروگاه B.O.O رودشور از نوع گازی است و طرح توسع ای آن نیز این نیروگاه را قادر خواهد كرد تا ۲۰۰۰ مگاوات برق تولید كند.

نیروگاه رودشور در میانه راه اتوبان تهران - ساوه قرار دارد و یكی از نمونه‌های موفق جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق به شمار می‌رود.