مربی مازندرانی اعزامی به كلاس بین المللی تركیه گفت: از ابتدا تا انتهای این كلاس را فیلمبرداری كرده ام و آن را در اختیار كلیه مربیان متقاضی سراسر ایران قرار خواهم داد.

مصطفی میرعمادیان در مورد حضور در كلاس پیشرفته مربیگری فدراسیون جهانی اظهار داشت: چندین پزشك و پروفسور كشتی در تركیه حضور داشتند كه در كنار شاهمرادوف، تنومن، لیپولد و قازاریان كه عهده دار كلاس فنی تئوری و عملی بودند، به تدریس موارد علمی پرداختند. پشت سر گذاشتن این دوره برای من و سایر مربیان بسیار پربار بود. در پایان هر جلسه، پرسش و پاسخ صورت می گرفت.

وی افزود: فیلا قصد دارد مانند داوران، مربیان بین المللی را نیز درجه بندی كند. به همین دلیل درجه مربیان شركت كننده در این كلاس تا ۲ ماه آینده براساس آزمونی كه از آنها به عمل آمده تعیین خواهد شد.

مربی سابق تیم ملی كشتی آزاد جوانان خاطر نشان ساخت: مدرسان این كلاس با زبان های انگلیسی، فرانسوی و روسی تدریس می كردند و صرفا به دلیل میزبانی تركیه، زبان تركی نیز به آن اضافه شده بود. حضور در این كلاس بار دیگر لزوم فراگیری زبان انگلیسی برای مربیان مشخص شد. امیدوارم فدراسیون كشتی برنامه ریزی خوبی در این مورد داشته باشد.