مربیان سنگین وزن در اردوی تیم های ملی كشتی فرنگی رده های سنی مختلف دعوت به كار خواهند شد.

بعد از برگزاری همایش فرنگی كه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه با حضور مربیان سازنده سراسر ایران در خانه كشتی برگزار شد، محمد بنا تصمیم گرفت با هماهنگی فدراسیون كشتی از مربیان مخصوص سنگین وزن در تیم های ملی استفاده كند.

سرمربی تیم ملی در نظر دارد در تیم های كلیه رده های سنی از مربیان سنگین وزن استفاده كند.

این در حالی است كه باید تمرین كشتی گیران سبك وزن و سنگین وزن با هم تفاوت هایی داشته باشد و حضور یك مربی اختصاصی برای كشتی گیران اوزان ۹۶ و ۱۲۰ كیلو فواید زیادی خواهد داشت.