بحث فروش آثار هنری و رونق اقتصاد هنر این روزها در اكثر محافل هنری به گوش می رسد. برپایی نخستین اكسپو عكس ایران در گالری های مؤسسه صبا و همچنین برگزاری اكسپوی مجسمه سازی در خانه هنرمندان بهانه پرداختن به مقوله اقتصاد هنر را بیش از پیش فراهم ساخته است. این در حالی است كه خبر اكسپوی آثار تجسمی شامل نقاشی و... در ماه های آینده توسط مركز هنرهای تجسمی به گرمی بازار این گفت و شنودها افزوده است.

پیرامون این موضوع یك منتقد آثار هنری معتقد است: «حضور هنر در زندگی مردم و نهادینه شدن فرهنگ خرید آثار هنری در جامعه، توسعه اقتصاد هنر در كشور را به دنبال دارد.» احسان دادمبنش؛ منتقد آثار هنری؛ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: «پیوند هنر با زندگی مردم علاوه بر شكوفایی شاخه های مختلف هنری، نقش موثری در ارتقای سطح فرهنگ جامعه داشته و از این رو در بسیاری از كشور های توسعه یافته، حمایت های دولتی، هنر را به كالایی تبدیل كرده كه خریداران بی شماری دارد اما متأسفانه بسیاری از كارشناسان معتقدند كه در حافظه تاریخی كشور ما سابقه چندانی برای خرید و حضور آثار هنری در زندگی مردم وجود ندارد.» وی ادامه داد: «یك اثر هنری تنها زمانی می تواند به هدف اصلی خود كه همان ارتقای سطح فرهنگ جامعه است دست یابد كه با مردم ارتباط داشته و در زندگی آنها حضور داشته باشد.»

وی تصریح كرد: «نهادینه شدن فرهنگ خرید آثار هنری در جامعه، ضمن انتقال ایده ها و اندیشه های هنرمندان به مردم و ارتقای سطح فرهنگ جامعه توسعه اقتصاد هنر و در نتیجه رشد اقتصادی كشور را به دنبال دارد.» رضا بانگیز؛ نقاش؛ نیز در مورد اهمیت برگزاری نمایشگاه های فروش آثار هنری گفت: «نمایشگاه های فروش آثار هنری قدم های اولیه در راه رونق اقتصاد هنر است.» وی افزود: «این قدم های اولیه باعث امیدواری هنرمندان هنرهای تجسمی شده زیرا این گام ها حركت هایی در جهت رونق یافتن اقتصاد است.» این نقاش خاطرنشان كرد: «زمانیكه یك اثر هنری به خانه ایرانی می رود نوعی فرهنگ و هنر ایرانی را معرفی می كند در كنار آنكه خرید آثار هنری و ارسال آنها به كشورهای مختلف باعث تبادل ارتباطات فرهنگی می شود.» بانگیز تصریح كرد: «اقتصاد، هنرمند و جامعه سه ضلع یك مثلث محسوب می شوند بنابراین وجود هریك برای دیگر ضروری است.»

وی در مورد حمایت از هنرمندان تجسمی در كشور تصریح كرد: «علیرغم حمایت نكردن از هنرمندان تجسمی اما هنرمندان این رشته به فعالیت خود ادامه می دهند و بی شك اگر حمایت های لازمه از آنها از سوی متولیان هنری صورت گیرد به طور قطع این فعالیت ها مضاعف می شود.» جمشید حقیقت شناس؛ رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران؛ نیز در مورد تاثیر اقتصاد هنر افزود: «همانطور كه اقتصاد علم راهی برای وارد شدن علم به جامعه است، اقتصاد هنر نیز باید راهی برای ورود هنر به جامعه باشد.» وی تصریح كرد: «برای اقتصاد هنر و گسترش این امر باید محل هایی برای فروش آثار هنری ایجاد شود و البته مردم نیز باید برای خرید آثار هنری ترغیب شوند.» رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران گفت: «اقتصاد هنر در ایران شكل تازه ای از هنر است بنابراین باید بستر برای پرداخت و گسترش آن فراهم شود.» وی بیان كرد: «اگر تولیدات هنری همچنان به دور از اقتصاد هنر نباشند و به مردم عرضه نشوند متأسفانه دچار ركود وحشتناكی در هنر خواهیم شد.»