در صورت حضور نمایندگان تمامی باشگاه های شركت كننده در لیگ برتر، امروز لیگ ۸۷ در حضور رئیس فدراسیون كشتی قرعه كشی خواهد شد.

بعد از پایان بیست و نهمین دوره بازی های المپیك چندین زمان برای آغاز لیگ برتر ۸۷ در نظر گرفته شد كه به دلیل عدم استقبال تیم ها و همچنین پیش رو داشتن جام باشگاه های آسیا این امر ممكن نشد.

با توجه به ثبت قرارداد تیم ها در سازمان لیگ و اتمام جام باشگاه های آسیا، در ساعت ۱۵ امروز جلسه هماهنگی تیم های شركت كننده در لیگ فصل آینده در فدراسیون كشتی برگزار خواهد شد.

در این جلسه علاوه بر بررسی آیین نامه مسابقات، مقررات لیگ از جمله نحوه جذب كشتی گیران خارجی شرح داده می شود.

زمان آغاز لیگ در این نشست مشخص خواهد شد و رقابت ها نیز قرعه كشی می شود.