برای بهره‌مندی از امتیاز پخش مستقیم لیگ برتر كشتی و در صورت موافقت نمایندگان تیم ها، این رقابت ها در روزهایی غیر از پنج شنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

اغلب لیگ های ورزشی در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می شود به همین دلیل شبكه سه سیما در این ۲ روز با ترافیك پخش برنامه های ورزشی روبرو خواهد بود.

سازمان لیگ در نظر دارد برای این كه پخش مستقیم كشتی به دلیل این ترافیك، با مشكل روبرو نشده و این امتیاز را از دست ندهد، مسابقات لیگ را در طی هفته برگزار كند.

این طرح امروز در جلسه هماهنگی سازمان لیگ مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در صورتی كه نمایندگان تام الاختیار باشگاه ها با آن مخالفتی نداشته باشند امسال لیگ كشتی در روزهای پایانی هفته برگزار نخواهد شد.