تیم سیمان درود تنها تیمی به شمار می‌آید كه قرارداد كلیه نفراتش را در سازمان لیگ به ثبت رسانده است.

با وجودی كه نفت تهران و گاز مازندران اولین تیم هایی بودند كه برای شركت در لیگ برتر اعلام آمادگی كرده و همچنین برای جذب كشتی گیر اقدام كردند؛ اما سیمان درود كه امسال اولین حضورش در این مسابقات را تجربه خواهد كرد نخستین تیمی است كه فهرست تیمش كاملا تكمیل شده و برای این تیم كارت لیگ نیز صادر شده است.

نفتی ها بعد از جام باشگاه های آسیا قصد دارند چند جابجایی در تركیب خود ایجاد كنند.

گاز مازندران هنوز قرارداد همه نفراتش را در سازمان لیگ به ثبت نرسانده است.

راه آهن مشهد، نیروی زمینی ارتش و صدرای زیرآب مازندران نیز قرارداد بخشی از نفرات مورد نظر خود را رسمی كرده اند.

با وجودی كه تیم های گراد تهران و عسگری محمدیان نیز به صورت قطعی قصد حضور در لیگ را دارند؛ اما هنوز هیچ قراردادی از این ۲ تیم در فدراسیون ثبت نشده است.

تیم های پاس و صنایع و معادن همدان نیز هیچ اقدام رو به جلویی برای حضور در لیگ انجام نداده اند.