مربیان سازنده همراه با تیم ملی كشتی فرنگی به تورنمنت های بین المللی اعزام خواهند شد.

محمد بنا یكی از نتایج مثبت برگزاری همایش ۲ روزه مربیان فرنگی را اطلاع از وضعیت مربیان سازنده و توانایی های شان عنوان كرده است.

بر این اساس او در نظر دارد در كنار نفراتی كه كادر فنی تیمش را تشكیل می دهند در تورنمنت های بین المللی از مربیان فعال و سازنده سراسر ایران كه در اردوی تیم ملی شاگرد دارند نیز استفاده كند.

بنا در گردهمایی اخیر این رشته كه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری برگزار شد مربیان مورد نظر خود برای عضویت در كمیته فنی را انتخاب كرد كه به نظر می رسد در صورت موافقت فدراسیون كشتی، به زودی این افراد معرفی شوند.