تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان پیش از آغاز مسابقات انتخابی جام بین المللی یادگار امام، سه مرحله اردو پشت سر خواهد گذاشت.

بعد از برگزاری همایش مربیان كشتی، امروز محمد بنا دیداری با محمد دلیریان خواهد داشت تا برنامه خود را با او در میان بگذارد تا در صورت موافقت فدراسیون كشتی، این برنامه ها به اجرا درآید.

او گزارشی از برنامه های خود و همچنین نظرات مربیان سازنده در گردهمایی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه را به دلیریان ارائه می كند.

سرمربی تیم ملی بزرگسالان در نظر دارد پیش از آغاز رقابت های انتخابی جام یادگار امام (ره) كه ۱۰ بهمن ماه برگزار می شود، سه مرحله اردو را برپا كند.

حضور در تورنمنت بین المللی وهبی امره نیز در برنامه های بنا قرار دارد.