سرمربی مستعفی تیم ملی فرنگی جوانان كشتی فرنگی گفت: برای من قطع همكاری با فدراسیون كشتی به معنای تقابل با این مجموعه نیست.

حسن رنگرز در مورد عدم تشكیل جلسه روز سه شنبه اش با محمدرضا یزدانی خرم اظهار داشت: به دلیل اولویتی كه برایم وجود داشت استعفا كردم و یزدانی خرم نیز آن را نمی پذیرفت. به همین دلیل لازم بود پیش از جدایی كامل از این مجموعه، دیداری با رئیس فدراسیون داشته باشم؛ اما به دلیل دغدغه كاری، یزدانی خرم در این جلسه حاضر نشد و ما تلفنی با هم صحبت كردیم.

رنگرز تاكید كرد: همیشه بدعتی در ورزش وجود داشته كه عدم همكاری به یك مجموعه مساوی با تقابل شده؛ اما این مسئله در مورد من صادق نخواهد بود. این بدعت را خواهم شكست و همچنان در محیطی دوستانه با فدراسیون خواهم بود.

فنی ترین كشتی گیر جهان در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ خاطر نشان ساخت: بعید می دانم با توجه به ترافیك كاری ام، بتوانم دیداری با یزدانی خرم داشته باشم؛ اما با این حال تا این لحظه تلاش كردم كه اصول این كار را رعایت كنم.