نایب رئیس سابق فدراسیون گفت: با توجه به حضور قهرمانان جهان و المپیك در جام زسكا، باید تیم آماده‌تری اعزام می شد تا حیثیت كشتی زیر سوال نرود.

امیر عفراتی اظهار داشت: مبارزه های بسیار سنگینی در جام زسكا برگزار شد. بزرگان دنیا در این رقابت ها حضور داشتند. بر این اساس، جا داشت افراد آماده تری به نام ایران در این رقابت‌ها شركت می كردند چون نماینده ایران هستند و حالت توریست ندارند. به جرات می گویم كه این مسابقات در سطح رقابت های جهانی بود.

عفراتی كه از نزدیك شاهد مسابقات بود، تصریح كرد: مازندرانی ها علاقه زیادی به حضور در مسابقات دارند و این علاقه و انگیزه ستودنی است؛ اما فدراسیون باید پیش از حضور تیم ها در جام های بین المللی آمادگی آنها را بسنجد. باید بررسی كند تیم ها پیش از اعزام حداقل یك اردوی ۱۵ روزه را پشت سر گذاشته اند. تیم وقتی از ایران خارج می شود، دیگر به نام باشگاهش شناخته نمی شود؛ بلكه نماینده ایران است.

نایب رئیس سابق فدراسیون خاطر نشان ساخت: حاجی مراد گاتسالوف در وزن ۹۶ كیلو در یك روز و نیم ۹ كشتی گرفت و این نشان از آمادگی او دارد. كشتی گیران ما هم باید آمادگی برپایی حداقل شش كشتی را داشتند. شمس توانست یك تایم گاتسالوف را شكست دهد و به دلیل ناآمادگی نتوانست این كار را در تایم های بعدی انجام دهد. اغلب كشتی گیران مازندران در مسابقات قهرمانی ایران روی تشك رفته بودند و به همین دلیل بدن های شان در افت بود.

وی افزود: از وزن ۵۵ كیلو گرفته تا ۱۲۰ كیلو، كشتی ها بسیار سنگین بود. كاش نماینده ایران با آمادگی بهتری در این مسابقات شركت می كرد.