تیم گراد تهران بر اساس برد و باخت كشتی‌گیران خارجی، با آنها برای شركت در لیگ برتر آزاد قرارداد خواهد بست.

علاقمندی و درخواست تیم های شركت كننده در لیگ برای استفاده از كشتی گیران خارجی باعث شد كه سازمان لیگ اجازه این كار را صادر كند.

این در حالی است كه بهره‌مندی از خارجی ها در سال های گذشته دردسرهای فراوانی را برای تیم ها داشته كه در نهایت به شكایت برخی خارجی ها و یا تیم ها به فیلا منجر شده است.

به همین دلیل و بر اساس تجارب قبلی، تیم گراد تهران كه قصد حضوری خوب در لیگ امسال دارد با خارجی های مورد نظر خود برای یك فصل قرارداد نمی بندد تا نتیجه به دست آمده برای كشتی گیران خارجی اهمیت نداشته و در مواقع حساس تیم شان را تنها بگذارند.

گرادی ها در برابر برد و باخت ها به كشتی گیران خارجی جذب شده پول خواهند داد.