همایش مربیان فعال و سازنده كشتی فرنگی كه از امروز در تهران‌ آغاز شد تا فردا ادامه خواهد داشت.

این همایش از صبح امروز (چهارشنبه) با حضور بیش از ۴۵ مربی سازنده كشتی فرنگی سراسر ایران در خانه كشتی آغاز شد.

برنامه صبح امروز به آموزش قوانین جدید كشتی فرنگی توسط مهدی خالدی رئیس كمیته داوران اختصاص داشت و به سوالات داوری مربیان پاسخ داده شد.

این همایش تا بعدازظهر فردا ادامه دارد و مربیان شهرستان ها در خانه كشتی اسكان خواهند یافت.

به هر یك از مربیان شركت كننده در این همایش كتاب های آموزشی اهدا می شود و آنها فردا نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقای سطح كشتی فرنگی با محمد بنا سرمربی جدید تیم ملی در میان خواهند گذاشت.