با وجود تلاش اصفهانی ها برای داشتن نماینده در لیگ برتر كشتی آزاد، این استان باز هم تیمی در لیگ نخواهد داشت.

از مدت ها پیش هیئت كشتی اصفهان از تلاش برای تیمداری فولاد مباركه و ذوب آهن به منظور حضور در لیگ برتر خبر داده بود.

این استان در سال های گذشته حضور در لیگ فرنگی را تجربه كرده بود.

داود شیران، رئیس این هیئت از عدم شركت تیم های مورد نظر در لیگ خبر داد و به فارس گفت: فكر می كنم این بحث كاملا منتفی شده باشد چون در این زمینه فولاد و ذوب آهن با ما همكاری نمی كنند. مدیرعامل آنها به هیئت جواب درستی نمی دهند.

این در حالی است كه تا كنون حضور تیم های گاز مازندران، نفت تهران، راه آهن مشهد، نیروی زمینی ارتش، صدرای زیرآب مازندران، گراد تهران و موسسه عسگری محمدیان مازندران با عقد قراردادهای داخلی و رسمی در سازمان لیگ، قطعی شده است.