احمد خلیلی فرد گفت: در دو سالانه داکا ردپایی از هنر هنرمندان ایرانی را در آثار هنرمندان بنگلادش شاهد بودم.

احمد خلیلی فرد افزود : آثار ارایه شده هنرمندان ایرانی در جایگاه ویژه و متفاوتی بود نسبت به دیگر آثار روی دیوار جلوه خاصی داشت.

وی افزود: هنرمندان ایرانی شرکت کننده در دوسالانه داکا ناصر آراسته، مینو اسعدی، مهدی حسینی، کاظم چلیپا، احمد خلیلی فرد بودند و آثار تا ۳۰ آبان ماه بر روی دیوار نمایشگاه داکا نمایش داده می شود.

خلیلی فرد اظهارداشت: نگاه آرمان گرا و تعالی جوی هنرمندان ایرانی باعث تاثیر گذاری هر چه بیشتر این آثارشد و این نقاشی ها را پیشرفته تر و نوتر از آثار سایر کشورها کرده است.

وی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه گروهی اساتید دانشگاه های هنر تهران، درخصوص این نمایشگاه بیان کرد: در برگزاری نمایشگاه اساتید دانشگاه های تهران بازتاب مطلوبی را از سوی دانشجویان شاهد هستیم چرا که به راحتی می توانند آثار اساتید خود را با دیگر اساتید مقایسه کنند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاهی که در آن آثار اساتید دانشگاه های هنر تهران به صورت یکجا ارایه شود تا به حال بی سابقه بوده است با توجه به تاثیر این نمایشگاه تصمیم گرفتیم سال آینده به جای نمایشگاه اساتید مدرسان دانشگاه های هنر کل کشور را برگزار کنیم.