با انتشار رمان «رستم در قرن بیست و دوم»، مجموعه‌ی آثار عبدالحسین صنعتی‌زاده - پدر رمان تاریخی ایران - به كوشش علی دهباشی به چاپ می‌رسد.

«رستم در قرن بیست و دوم» اولین اثر از مجموعه‌ی آثار ۱۲جلدی این نویسنده‌ است، كه انتشارشان در ماه آینده آغاز می‌شود و با چاپ رمان «روزگاری كه گذشت»، ادامه می‌یابد.

دهباشی كه پیش‌تر، چاپ مجموعه‌ی آثار سیدمحمدعلی جمالزاده را نیز برعهده داشته و در طی ۱۲ سال، ۲۶ جلد از آثار پدر داستان‌نویسی ایران را منتشر كرده، از سوی خانواده‌ی عبدالحسین صنعتی‌زاده‌ كرمانی به‌عنوان ویراستار مجموعه‌ی آثار این نویسنده‌ی قدیمی ایران انتخاب شده است.

به گفته‌ی این پژوهشگر، عبدالحسین صنعتی‌زاده ‌كرمانی از نخستین و پركارترین نویسندگان رمان‌های تاریخی زبان ‌فارسی است؛ به طوری كه ماخالسكی - منتقد و كارشناس ادبیات معاصر ایران -، در كتاب «رمان تاریخی فارسی»، صنعتی‌زاده را «پدر رمان‌های تاریخی ایران» می‌داند.

عبدالحسین صنعتی‌زاده ‌كرمانی سال ۱۲۷۳ در كرمان متولد شد و در آغاز قرن بیستم، كه دورانی پراضطراب و توفانی بود، كارش را آغاز كرد. نخستین رمان این نویسنده - «دام‌گستران» - تنها تابلویی از انحطاط اخلاقی و سیاسی دولت ساسانی نیست؛ بلكه می‌خواهد مخاطرات شبیه به آن زمان را كه ایران در زمان انقراض سلسله‌ی قاجار را تهدید می‌كند، به نمایش بگذارد.

دیگر آثار داستانی صنعتی‌زاده شامل رمان‌های: «مانی نقاش»، «مجمع دیوانگان»، «عالم ابدی»، «نادر فاتح‌ دهلی»، «سلحشور» و چند كتاب دیگر است كه همگی به كوشش علی دهباشی منتشر خواهند شد.

آثار صنعتی‌زاده از حدود سال ۱۳۲۰ به چاپ نرسیده است.