افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه های بادی كه توسط دولت نهم انجام شد تصمیم شجاعانه ای بود.

پرویز فتاح، وزیر نیرو گفت: این تصمیم موجب شد تا استقبال بخش خصوصی از فعالیت دراحداث نیروگاه های بادی افزایش یابد زیرا تا قبل از این تصمیم سود چندانی برای حضور بخش خصوصی در این عرصه دیده نمی شد.

وی افزود: این امر موجب شد تا نشان داده شود كه اراده دولت برای استفاده بیشتر از نیروگاه های تجدید پذیر جدی است.

وی با بیان این كه در این دولت اتفاقات مهمی در صنعت آب و برق روی داده است اظهار داشت: تلاش های زیادی از سوی دولت و وزارت نیرو انجام شده است كه این تصمیمات مشكلات زیادی را از پیش روی این صنعت برمی دارد.

فتاح ادامه داد: از جمله این تصمیمات می توان به تبدیل همه نیروگاه های گازی به نیروگاه های سیكل تركیبی اشاره كرد كه این امر موجب می شود تا واحدهای بخار نیازی به سوخت نداشته و مشكل محدودیت سوخت تاثیری بر تامین برق كشور نگذارد.