معاون وزیر نیرو با بیان اینكه هم اكنون حدود ۲۸۰ سد با حجم مخزنی ۳۵ میلیارد متر مكعب در حال بهره برداری است، اعلام كرد حدود ۱۲۰ سد با حجم مخزن ۲۲ میلیارد متر مكعب در حال اجرا و حدود ۴۵۰ سد به حجم مخزن بیش از ۵۰ میلیارد متر مكعب در دست مطالعه است. به گزارش مهر، رضا عطار زاده درهفتمین كنفرانس هیدرولیك ایران در تهران با اشاره به رشد اقتصادی و جمعیتی و افزایش شاخصهای سلامت و رفاه، گفت: این فاكتورها نیاز به آب را افزایش داده و این كالا به عنوان یكی از اصلی ترین محورهای توسعه و آبادانی مطرح است كه در این راستا اجرای طرح های توسعه ای منابع آب جهت تامین نیازهای توسعه و رفاه سایر بخشها ضروری است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: البته اجرای این طرحها در كشورهایی كه با مشكلات كم آبی روبرو بوده و دوره های خشكسالی هراز چندگاهی گریبانگیر آنها می شود به مراتب دشوراتر است. در این راستا، ایران با توجه به قرار گیری در اقلیم خشك و نیمه خشك با چالشهای متعددی روبرو است كه مدیریت بخش آب تمهیداتی در بخشهای سازه ای و غیر سازه ای در نظر گرفته است. وی در تشریح چالشهای بخش غیر سازه ای تصریح كرد: اجرای طرحهای توسعه در نقاط مختلف كشور با توجه به محدودیت منابع آب و نگرشهای ملی و نیز لزوم توجه به ارزش و هزینه كامل آب در حوضهای آبریز یكی از این چالشها است، ضمن اینكه مقابله با تهدیدهای فزاینده در تحقیق كیفیت منابع سطحی و زیرزمینی و برداشتهای بی رویه از منابع آبی به عنوان یكی دیگر از چالشهای بخش غیر سازه ای مطرح است. وی اظهار داشت: تقویت اقتدار و هماهنگی دستگاههای مختلف در اجرای برنامه های مرتبط با مدیریت منابع آب، ایجاد توازن بین مصارف مختلف، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی مناسب و تشكیل سامانه های حسابداری ملی آب، استفاده از روشهای نوین مدیریت حوضه و توجه به مدیریت به هم پیوسته منابع آب از جمله دیگر چالشها هستند. به گفته معاون وزیر نیرو در حال حاضر حدود ۲۸۰ سد با حجم مخزنی ۳۵ میلیارد متر مكعب در حال بهره برداری است و حدود ۱۲۰ سد با حجم مخزن ۲۲ میلیارد متر مكعب در حال اجرا و حدود ۴۵۰ سد به حجم مخزن بیش از ۵۰ میلیارد متر مكعب دردست مطالعه است. وی گفت: پیش بینی های هواشناسی سال آبی نرمال را نشان می دهد، ضمن اینكه شمال كشور و شمال غرب وضعیت بالای نرمال دارد و بخش عمده ای از مركز در حالت نرمال و چندین استان در حاشیه جنوب شرقی كشور نیز در محدودیتهای آبی قرار دارند.