نقی كریمی اظهار داشت: در دشت‌های شهرستان خوی كاهش آب وجود دارد كه دشت‌های ممنوعه در این شهرستان شرایط سخت‌تری دارند.

وی با اشاره به احداث سد مخزنی آغ‌چای افزود: در افق ۱۴۱۵ این سد برای ۳۸۵ هزار نفر جمعیت خوی آب آشامیدنی تأمین می‌كند.

كریمی تصریح كرد: برای احداث این سد ۷۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.

وی با اشاره به سفر دوم هیئت دولت به آذربایجان‌غربی خواستار پیش‌بینی كد اجرایی و بودجه برای سد غازان شد.

كریمی خاطرنشان كرد: سدهای یزدكان و تاج‌خاتون و بندهای انحرافی دلیك ارخ و ایواوغلی نیازمند اعتبار برای اجرا هستند.

حامد کاظم زاده خوئی