شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق طی ۳ ماه گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار لامپ كم مصرف به قیمت یارانه‌ای در شهر تهران توزیع كرده است.

روابط عمومی شركت وزیع نیروی برق تهران بزرگ، ضمن قدردانی از مشاركت و همكاری فروشگاه‌های شهروند و تعاونی‌های محلی برای اجرای طرح توزیع لامپ‌های كم مصرف اعلام كرد با همكاری سازمان‌ها و ادارات و توسعه فرهنگ مدیریت مصرف برق، روزانه بیش از ۳۰ هزار لامپ كم مصرف به قیمت یارانه‌ای در هر تهران توزیع خواهد شد.

بر اساس این گزارش شهروندان تهرانی می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های شهروند، تعاونی‌های محلی و مناطق برق ۲۱ گانه شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ انواع لامپ‌های كم مصرف را به قیمت یارانه‌ای ۱۱۵۰ تومان با ضمانت یكساله تهیه كند.

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از كلیه شهروندان تقاضا كرده است در خرید لامپ‌های فوق به قیمت درج شده روی جعبه لامپ‌ها توجه نمایند.