شركت مدیریت شبكه برق ایران اقدام به خرید تضمینی برق تولیدی از مولدهای برق مقیاس كوچك با قدرت نامی كمتر از ۲۵ مگا وات می‌كند.

با توجه به اهمیت استفاده از پتانسیل موجود تولید مولدهای برق مقیاس كوچك (قدرت نامی كمتر از ۲۵ مگاوات) در سطح شبكه برق كشور و در راستای تامین رزرو مطمئن و تقاضای مصرف‌كنندگان، شركت مدیریت شبكه برق ایران سعی دارد تا نسبت به خرید برق از این مولدها به صورت تضمینی و جبران مابه‌التفاوت سوخت مصرفی اقدام كند.